*Saad tellida äravedu kaubikuga

Pakume jäätmete sorteerimist enda territooriumil

Milliseid jäätmeid me võtame vastu:
- Paber- ja kartongpakendid
- Plastpakendid
- Metallpakendid
- Klaas
- Isolatsioonimaterjalid
- Kipsipõhised ehitusmaterjalid
- Ehitus- ja lammutussegapraht
- Puit (Töötlemata,töödeldud)
- Elektri- ja elektroonikaseadmed
- Olmejäätmed (Suurjäätmed)
- Betoon, tellised, plaadid ja keraamikatooted
- Aia- ja haljastujäätmed

Milliseid jäätmeid me ei võta vastu:
- Rehvid
- Ravimeid
- Õlid
- Ohtlikud jäätmed
est рус